Thumbnail image

Traefik Nextcloud

Nextcloud installatie via Traefik proxy

Afgelopen dagen druk geweest met het uitzoeken hoe je een nextcloud installatie via treafik proxy kan laten gaan.
Uren op het web gezocht maar niet eenvoudig tot het resultaat kunnen komen.
Wat ik wel veel tegen kwam is traefik icm met een nextcloud docker container.
de oplossing voor mijn situatie heb ik gevonden zal hier onder mijn stappen vertellen.

config.php aanpassen

Zorg dat onderstaande gegevens in de config komen te staan.
Er staat meer in de config maar we moeten zorgen dat deze regels er in komen of zorgen dat de gevens juist zijn.

'overwrite.cli.url' => 'https://nextcloud.example.nl',   #je domein
'overwriteprotocol' => 'https',
'trusted_proxies'  => ['10.0.0.1'],  # ip adress van je traefik server
'overwritecondaddr' => '^10\\.0\\.0\\.1$', #ip adress van je traefik server

Traefik config.

Ik ga er vanuit dat je een draaiende traefik hebt.
Hier onder plaats ik alleen de specifieke config voor nextcloud.

Traefik config.yml

Routers

nextcloud:
 rule: "Host(`nextcloud.example.nl`)"
 middlewares:
  - nextcloud-redirectregex
 service: nextcloud
 tls: {}

Services

nextcloud:
 loadBalancer:
  servers:
   - url: "http://10.0.0.251" #ip nextcloud server.

Middlewares

nextcloud-redirectregex:
 redirectRegex:
  permanent: true
  regex: 'https://(.*)/.well-known/(?:card|cal)dav'
  replacement: 'https://${1}/remote.php/dav'