Onedrive Linux

Posted by Wesley Landaal on Sun, Dec 3, 2023

Installeer Onedrive op Debian 12.

Zorg dat je systeem up-to-date is

1sudo apt update && sudo apt upgrade

voeg de OpenSuSE Build Service repository release key toe.

1wget -qO - https://download.opensuse.org/repositories/home:/npreining:/debian-ubuntu-onedrive/Debian_12/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/obs-onedrive.gpg > /dev/null

voeg de OpenSuSE Build Service repository toe.

1echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/obs-onedrive.gpg] https://download.opensuse.org/repositories/home:/npreining:/debian-ubuntu-onedrive/Debian_12/ ./" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/onedrive.list

Update je apt package cache.

1sudo apt update

Installeer Onedrive

1sudo apt install --no-install-recommends --no-install-suggests onedrive

Installeer Onedrive gui

Download de laatste release hier

Plaats deze app image in je home map in bin map.
Als je deze map niet hebt maak hem dan aan.

maak de app image uitvoerbaar.

1cd bin/
2chmod +x OneDriveGUI-1.0.3_fix116-x86_64.AppImage

Laat nu de Onedrive gui auto starten.

open je terminal en maak een nieuwe file aan met extentie .desktop

1nano onedrive.desktop

Zet het volgende in je file.
Zoals je ziet heb ik alles in mijn home folder in de map bin.
Gegebruik je andere lokatie ? pas dit hier onder dan aan.

1[Desktop Entry]
2Type=Application
3Name=Onedrive
4Exec=/home/wesley/bin/OneDriveGUI-1.0.3_fix116-x86_64.AppImage
5Icon=/home/wesley/bin/OneDrive.png

Maak je onedrive.desktop uitvoerbaar.

1chmod +x onedrive.desktop

Zorg er voor dat je .AppImage bestand uitvoerbaar is.

1chmod +x /home/wesley/bin/OneDriveGUI-1.0.3_fix116-x86_64.AppImage

Verplaats nu je onedrive.desktop naar een andere lokatie zodat je hem in je menu ziet.

1mv onedrive.desktop ~/.local/share/applications/

Als je nu uitlogt en weer inlogt zou je de onedrive app moeten zien in je applications menu.

voor de gnome users.

Open nu afstellingen en ga naar opstarttoepassingen.
zet onedrive daar neer en elke keer dat je inlogt start onedrive.